Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu
Adam Masłoń
Mariusz Orchowski
Zbigniew Heidrich
  

Słowa kluczowe: energochłonność, jednostkowa moc zainstalowana, jednostkowe zużycie energii elektrycznej
Streszczenie Problematyka energochłonności gospodarki wodno-ściekowej obecnie staje się jednym z prężnie rozwijających się zagadnień badawczych. Wzrost standardów oczyszczania ścieków obserwowany w ostatnim czasie powoduje wzrost zapotrzebowania na energię. W każdym etapie oczyszczania ścieków stosowane są urządzenia elektryczne i układy napędowe, które warunkują zużycie energii elektrycznej. W pracy przedstawiono energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu. Określono jednostkową moc zainstalowaną oraz jednostkowe zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo przeprowadzono szczegółowe badania zużycia energii elektrycznej w poszczególnych częściach oczyszczalni ścieków. Określono strukturę zużycie energii elektrycznej w podziale na części oczyszczalni ścieków.


 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.