Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Część II. Badania właściwości paliwowych i odzysk energii
Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
  
Właściwości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z
eksploatacji wskazują na możliwość zastosowania różnych technologii
zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno recyklingu
materiałowego, jak i innych procesów odzysku. Stanowią
potencjał także w zakresie termicznego przekształcania. W pracy
poddano analizie wyniki badań właściwości paliwowych frakcji
palnej odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
(oleje przepracowane, opony oraz tworzywa sztuczne)
oraz oceniono możliwości zastosowania odzysku energetycznego
względem tych odpadów. Zaprezentowano wyniki badań
właściwości paliwowych, zestawiono je z danymi literaturowymi
oraz z parametrami procesu spalania. Na ich podstawie można
oszacować przydatność analizowanych odpadów do wytwarzania
paliw alternatywnych.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.