Energochłonność napowietrzania w procesie osadu czynnego
Michał Roksela
Zbigniew Heidrich
  

Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule jest energochłonność systemów napowietrzania w procesie osadu czynnego. Badania dotyczące energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków jednoznacznie wskazały system napowietrzania jako główny odbiornik energii elektrycznej.W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oczyszczalni ścieków obsługujących różne ilości mieszkańców. Wykonano analizę zapotrzebowania na tlen oraz sprężone powietrze w zależności od wysokości oraz wymaganego stężenia tlenu w komorze osadu czynnego.
Omówione zostały urządzenia służące do natleniania komór z osadem czynnym, skupiając się głównie na energochłonności napowietrzania drobnopęcherzykowego. Obliczone zapotrzebowanie na sprężone powietrze posłużyło do wykonania analizy energetycznej dmuchaw dostarczających powietrze opartej o moc zainstalowaną urządzeń. Zostały również wyznaczone wskaźniki jednostkowego zużycia energii elektrycznej, zależne od określonego efektu użytkowego.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.