Energochłonność miejskich oczyszczalni ścieków Cz. I Analiza i ocena danych literaturowych
Jakub Wróblewski
Zbigniew Heidrich
  
Większość badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 20 lat, a w szczególności te przedstawione na konferencjach zorganizowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, odnosiły się do energochłonności konkretnych obiektów, co nie pozwoliło na ogólną ocenę energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków pracujących z wykorzystaniem technologii osadu czynnego. Pomocne w szerszym zrozumieniu zagadnienia energochłonności okazały się prace wykonane na Politechnice Warszawskiej. Praca W. Ramockiego z 2009 roku obejmująca dane z blisko 150 miejskich oczyszczalni ścieków pozwoliła na wyznaczenie zależności funkcyjnych jednostkowych mocy zainstalowanych oraz zużycia energii elektrycznej w odniesieniu do różnych efektów użytkowych. 
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.