Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji – Cz.I. Charakterystyka i możliwości zagospodarowania
Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
  
W Polsce liczba zarejestrowanych samochodów w ostatnich kilkudziesięciu latach dynamicznie wzrasta. Większość z nich ma więcej niż 10 lat, co oznacza, że w najbliższym czasie będą one wycofywane z eksploatacji. W produkcji pojazdów wykorzystuje się przede wszystkim metale żelazne (np. stal), nieżelazne (np. aluminium, miedź, cynk), a także różne rodzaje tworzyw sztucznych i kompozytów. Właściwości odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji wskazują na możliwość zastosowania różnych technologii ich zagospodarowania, z uwzględnieniem zarówno ponownego użycia, recyklingu materiałowego, innych procesów odzysku oraz unieszkodliwiania. W pracy dokonano ilościowej analizy odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, spośród których wyszczególniono te, które powinny być przeznaczone do odzysku produktowego, recyklingu materiałowego lub odzysku energetycznego.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.