Biogazownie dla odpadów komunalnych – część III. Efekty eksploatacyjne
Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
  

Jedną z możliwości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (zarówno zmieszanymi jaki i ulegającymi biodegradacji gromadzonymi selektywnie) jest ich przetwarzanie w biogazowniach [1], [2]. Poszczególne instalacje tego typu charakteryzują się konkretnymi efektami eksploatacyjnymi, które wyrażane są przede wszystkim poprzez sprawność fermentacji (określaną jako ilość produkowanego biogazu), jakość wytwarzanej masy pofermentacyjnej (warunkującej możliwość jej dalszego wykorzystania lub konieczność unieszkodliwiania), korzyści środowiskowe (np. redukcja ilości frakcji ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska) oraz finansowe (zysk energetyczny)

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.