Biogazownie dla odpadów komunalnych – część II. Charakterystyka wsadu
Krystyna Lelicińska-Serafin
Urszula Pieniak
  

Biogaz jest produktem fermentacji związków pochodzenia organicznego ulegających biodegradacji, występujących w wielu substratach, w tym m.in. w odpadach komunalnych. W przypadku stosowania odpadów komunalnych jako jedynego wsadu do biogazowni mogą być brane pod uwagę dwa rozwiązania – przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych w zakładzie unieszkodliwiania (MBP ze stabilizacją beztlenową) oraz poddawanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji pozyskiwanych w drodze selektywnej zbiórki recyklingowi organicznemu w zakładzie odzysku. Oba warianty umożliwiają wykorzystanie energii. W przypadku odpadów segregowanych u źródła dodatkowo istnieje możliwość recyrkulacji materii organicznej. Stabilizacja zmieszanych odpadów komunalnych przyczynia się natomiast do ograniczenia strumienia komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska oraz zmniejszenia ich uciążliwości. Odpady komunalne mogą być ponadto stosowane jako kosubstrat w procesach przetwarzania innych surowców ulegających biodegradacji metodą fermentacji metanowej. W pracy przedstawiono wyniki badań wskaźnika nagromadzenia odpadów kuchennych z gospodarstw domowych, wyniki badań odpadów spożywczych z gospodarstw domowych, zawartości składników nawozowych w odpadach zielonych oraz dane obrazujące przydatność odpadów komunalnych do pozyskiwania biogazu.


 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.