Zastosowanie metod wartościowania środowiska przyrodniczego jako instrumentu ekonomicznego w oczyszczaniu ścieków
Krystyna Rauba
Rafał Miłaszewski
  
W pierwszej części artykułu przedstawiono przykład zastosowania metod kosztowych do określania kosztów środowiskowych spowodowanych odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych. Wskaźniki tych kosztów mogą stanowić podstawę do ustalania stawek opłat za odprowadzanie ścieków. W drugiej części artykułu przedstawiono przykład zastosowania metody wyceny warunkowej do badania gotowości mieszkańców gminy do finansowania budowy komunalnej oczyszczalni ścieków. Rezultaty takiego badania mogą być wykorzystane przy planowaniu polityki opłat za usługi kanalizacyjne w tej gminie. W artykule wykazano, że analizowane metody mogą pełnić funkcję instrumentów ekonomicznych wspomagających procesy decyzyjne dotyczące oczyszczania ścieków.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.