Uciążliwość zapachowa zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce - część 2. Badania rozszerzone
Andrzej Kulig
Krystyna Lelicińska-Serafin
  
Instalacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi to grupa potencjalnych źródeł emisji substancji złowonnych. Niniejsza praca stanowi kontynuację badań pilotażowych (wstępnych), przeprowadzonych dla jednego z województw - mazowieckiego, które zostały rozszerzone na teren całego kraju. Badania rozszerzone wykonano metodą Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI). Analiza uzyskanych wyników dała możliwość przedstawienia wniosków dotyczących skarg ludności na uciążliwość zapachową zakładów gospodarki odpadami komunalnymi w kraju, jej źródeł, wpływu działań eksploatacyjnych i organizacyjnych, z uwzględnieniem m.in. zabiegów związanych z hermetyzacją i stosowaniem instalacji wyciągowych, a na składowiskach odpadów - z gospodarką odciekami oraz biogazem. Umożliwiły ocenę uciążliwości zapachowej każdego zinwentaryzowanego zakładu oraz przedstawienie ogólnej sytuacji w tym zakresie w Polsce.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.