I Kongres Gospodarki Odpadami Zintegrowane systemy gospodarki odpadami i ich rola w gospodarce obiegu zamkniętego
  

 

 

I Kongres Gospodarki Odpadami

Zintegrowane systemy gospodarki odpadami
i ich rola w gospodarce obiegu zamkniętego

 

Termin: 15-18.05.2022 r.

 

Miejsce: Hotel Anders Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 2, www.hotelanders.pl

 

Tematyka Kongresu:

·         Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2022 w kontekście realizacji zadań GOZ:

-          zagrożenia i możliwości,

-          aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne,

-          znaczenie konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.

·         Zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2035:

-          odpady komunalne,

-          odpady opakowaniowe i inne, powstałe po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), system kaucyjny,

-          inne grupy odpadów: m.in. odpady z produkcji, odpady medyczne, paliwa
z odpadów,

-          przykłady dobrych praktyk w innych krajach UE,

-          kwestie społeczne (akceptacja społeczna dla obiektów gospodarki odpadami, udział społeczeństwa we wdrażaniu GOZ).

·         Wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami:

-          innowacje organizacyjne i technologiczne,

-          optymalizacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej,

-          systemy wsparcia dla innowacji w gospodarce odpadami,

-          synergia gospodarki odpadami z innymi dziedzinami przemysłu (energetyka, przemysł chemiczny, etc.),

-          technologie informacyjne w GO,

-          nowoczesne narzędzia monitoringu i kontroli.

·         Wykorzystanie instrumentów prawnych (ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i pozwolenia zintegrowanego) uwzględniających zintegrowane podejście do ochrony środowiska w procesie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów.

 

Kalendarium dla autorów:

Zgłoszenie streszczenia referatów:                                                             15 stycznia 2022 r.

Akceptacja referatów:                                                                                     24 stycznia 2022 r.

Przesłanie pnej treść referatów:                                                              28 marca 2022 r.

 

 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.kgo.pzits.pl

 


 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.