konferencja Czysta ciepło
  

 

 

Czyste ciepło | Ostatni dzwonek dla małych systemów ciepłowniczych-konferencja-29 .11. 2017 r.

 

Forum Energii zaprasza na konferencję poświęconą transformacji polskiego ciepłownictwa:

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa
Rejestracja: www.czysatecieplo.evenea.pl
Transmisja online: youtube Forum Energii 

 

  Konferencja ma być nowym impulsem do dyskusji na temat roli systemów ciepłowniczych w pokonaniu problemu smogu. W porównaniu z większością krajów UE, Polska ma jedne z najbardziej rozwiniętych sieci ciepłowniczych, co jest korzystne z perspektywy środowiska i efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Z drugiej strony, ceny ciepła w relacji do budżetów gospodarstw domowych są wysokie, a systemy ciepłownicze wymagają dalszych modernizacji, na które brakuje środków.Ciepłownictwo wymaga holistycznego podejścia, długoterminowej wizji i, przede wszystkim, dialogu ze społeczeństwem. Istotne jest opracowanie strategii dla ciepłownictwa, aby sektor ten mógł dalej się rozwijać i pełnić swoją rolę - dostarczać ciepło społeczeństwu. Szczególną uwagę trzeba poświęcić małym systemom ciepłowniczym, ponieważ na nie będzie wywierana największa presja, aby dostosowały się do zmian regulacyjnych i standardów emisji.

Celem organizowanej konferencji jest m.in. przedstawienie długoterminowych wyzwań stojących przed systemami ciepłowniczymi determinujących ich dalsze funkcjonowanie, próba wskazania kierunkowych działań wspierających dalszy rozwój systemów ciepłowniczych, przedstawienie możliwości ograniczenia "niskiej emisji" dzięki wykorzystaniu ciepła systemowego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w walce ze smogiem.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli instytucji, spółek i firm sektora ciepłowniczego, branżowych organizacji, instytutów i mediów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane tematyką ciepłownictwa. Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc. 

Agenda:

9.30 - 10.00

Rejestracja i kawa powitalna 

10.00 - 10.05

Otwarcie i wprowadzenie
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii

10.05 - 10.20

Poprawa jakości powietrza w Polsce 
Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska (tbc)

10.20 - 10.40

Transformacja ciepłownictwa 2030. Problem małych systemów ciepłowniczych
Andrzej Rubczyński, Dyrektor ds. Badań i Analiz, Forum Energii 

10.40 - 11.05

Perspektywa zmian zapotrzebowania na ciepło systemowe w wyniku
poprawy efektywności energetycznej budynków
Dr Arkadiusz Węglarz, KAPE oraz dr Szymon Firląg, BPIE

11.05 - 11.30

Kierunki transformacji 2030 - potencjał OZE w systemach ciepłowniczych 
Grzegorz Wiśniewski, IEO

11.30 - 11.50

Przerwa

11.50 - 12.10

Małe krajowe systemy ciepłownicze. Studium przypadku. 
Janusz Mazur

12.10 - 12.30

Działania miast w zakresie poprawy czystości powietrza - przykłady z życia wzięte 
Tomasz Sadłoń, Wójt Gminy Psary 

12.30 - 14.00

Ograniczenie niskiej emisji. wyzwania strategiczne. Kierunki działań
Moderacja: Bartłomiej Derski, Wysokie napięcie

Uczestnicy: Małgorzata Mika-Bryska - Veolia, Bogusław Regulski - IGCP, Jan Rączka - RAP,
Andrzej Guła - Alarm Smogowy, Przedstawiciel władz samorządowych

14.00 - 15.30

Lunch oraz czas na rozmowy 

 

 

www.forum-energii.eu

 

 

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.