Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu-nowe pompy
  

Pompy Qdos zastąpiły pompy membranowe w Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznań

 

 

Firma Aquanet ,zarządzająca siecią wodno-kanalizacyjną w  Poznaniu i  okolicznych miejscowościach ,zastąpiła w Centralnej Oczyszczalni Ścieków wysłużone pompy membranowe, stosowane dotychczas do dozowania chemikaliów wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków, nowoczesnymi pompami perystaltycznymi Qdos .

Dzięki temu, że mechanizm pompy nie ma kontaktu z tłoczonym medium, pompy perystaltyczne są znacznie mniej awaryjne od pomp membranowych  a w razie potrzeby wymiany głowicy roboczej operacja ta zajmuje mniej, niż minutę bez narażania pracownika na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami , umożliwiło to znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Co ważniejsze, pompy perystaltyczne są znacznie bardziej precyzyjne od membranowych, a oprócz sterowania ręcznego umożliwiają też sterowanie zdalne i automatyczne, dzięki temu można było lepiej dostosować dozowanie chemikaliów do rzeczywistych potrzeb i zmniejszyć ich zużycie z korzyścią dla środowiska. Konstrukcja pomp Qdos zapewnia jednostajne podawanie chemikaliów z zadaną wydajnością, bez względu na opory tłoczenia i bez pulsacji, co umożliwiło także uproszczenie instalacji dozowania poprzez eliminację m.in. tłumików pulsacji, zaworów stopowych, odpowietrzających, itp. (www.watson-marlow.pl)

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.