Prenumerata
  


 

Prenumerata na 2021 r

  

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma. 

Zamawiający - po dokonaniu wpłaty - może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

Prenumerata roczna czasopism Wydawnictwa jest możliwa w trzech wariantach:

• PAPIEROWA ‒ czasopismo tylko w wersji papierowej (z opłatą za dostarczenie przesyłki)

• CYFROWA ‒ czasopismo tylko w wersji cyfrowej dostępne na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl Prenumerator otrzymuje indywidualny kod dostępu do zaprenumerowanego tytułu

• PLUS ‒ czasopismo w wersji papierowej (bez opłaty za dostarczenie) oraz cyfrowej, a także dostęp do archiwum zaprenumerowanego tytułu na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl wraz z indywidualnym kodem dostępu.

 


Cena 1 egzemplarza w  2021r. wynosi 32,00 zł (w tym 8% VAT).


Cena prenumeraty rocznej w wersji papierowej 360,00 zł brutto.


Cena prenumeraty rocznej cyfrowej 180,00 zł brutto.


Cena prenumeraty rocznej PLUS 540,00 zł brutto (w tym 50% za prenumeratę cyfrową).

Prenumeratorzy, podpisujący z Wydawnictwem umowę prenumeraty ciągłej (odnawianej automatycznie co roku), otrzymują 10% bonifikaty od cen katalogowych czasopism i płacą 486,00 zł brutto. Do cen brutto prenumeraty czasopism (poza prenumeratą PLUS) dolicza się roczną opłatę za dostarczenie miesięczników w wysokości 30 zł brutto (w tym VAT 23%).

 

 

Prenumeratę można zamówić: faksem: (22) 891 1374, 8403589, 8405949, mailem:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , przez Internet: www.sigma-not.pl, listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Spz o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa, telefonicznie: 22 8403086 lub 22 8403589

  
Na życzenie klienta wysyłamy

 

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004.

Konto BANK PEKAO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577.

Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego. 

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i - od 2004 roku - elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)


 

 

 

     

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.