Wszystkie aktualności
Targi WOD-KAN w Bydgoszczy
  

Targi WOD-KAN Bydgoszcz(16-18.05.2017 r.)

Odbyła się XXV jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN  2017. Oprócz targów, swój jubileusz świętował jej organizator, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. W tym roku na Targach  zaprezentowało się 395 wystawców reprezentujących ponad 500 marek związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.
 Wystawa od lat jest najważniejszym na krajowym rynku oraz jednym z największych w Europie wydarzeń skierowanych do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Co roku uczestniczy w niej 400 wystawców oraz 10 000 osób zwiedzających - specjalistów z branży: dyrektorów technicznych, projektantów, instalatorów, eksploatatorów, inżynierów i prezesów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Zgodnie z prognozami, w najbliższych latach w Polsce planuje się:

·         budowę ponad 16 tys. km sieci kanalizacyjnej,

·         modernizację ponad 3,5 tys. km sieci kanalizacyjnej,

·         inwestycje na ponad 750 oczyszczalniach ścieków.

Nakłady inwestycyjne na te działania mają wynieść odpowiednio:

·         na sieć kanalizacyjną – ponad 15,4 mld zł,

·         na oczyszczalnie ścieków – ponad 7,6 mld zł,

co oznacza, że łączne przyszłe nakłady inwestycje na gospodarkę ściekową i ochronę wód wyniosą ok. 23 mld zł. Można więc powiedzieć, że w perspektywie najbliższych pięciu lat na gospodarkę ściekową wydawać będziemy około 5 mld zł rocznie. Dodatkowo nakłady na inwestycje związane z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody będą kształtowały się na poziomie ok 1,5 mld zł rocznie.

Tegorocznym Targom towarzyszyły prezentacje Wystawców, prelekcje, pokazy na stoiskach. Równolegle odbywał się Kongres Envicon Water, a tłumy publiczności zgromadził pokaz tańczących koparek JCB zorganizowany przez firmę Interhandler. 
Podczas wieczornej Gali Kongresu Envicon Water wręczono nagrody Grand Prix Targów WOD-KAN za najlepszy produkt, które otrzymali:

·         GREMES Marta Skrzypacz, Bolesławiec – Aqua Scat 2 – innowacyjny pomiar mętności

·         MD Enterprice, Bytom – Zgarniacz powierzchniowo-denny Z 3700 dla osadników radialnych

·         WOFIL Robert Muszański, Krynica – SPiD – Mobilny system płukania i dezynfekcji ozonem

Jury doceniło także najlepsze stoiska tegorocznej wystawy:

·         INTERHANDLER Toruń

·         HAWLE Sp. z o.o. fabryka armatury

·         EBRO TRADE Warszawa

Wyróżniono firmy Apator Powogaz, Corol, Enko-Pomiar i Alter, które są  podczas każdej edycji od początku istnienia targów, oraz po raz kolejny firmę Corol i Fila, które obchodzą w tym roku swoje jubileusze.


Targi WOD-KAN były doskonałą okazją do nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych z partnerami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Imprezie towarzyszą konferencje organizowane przez wystawców, giełda kooperacyjna, Międzynarodowy Kongres Envicon Water, oraz branżowe konkursy, które wyłaniają najlepsze produkty i rozwiązania. Dzięki wieloletniej tradycji Targi są profesjonalną platformą dla specjalistów, pozwalającą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami branży wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska. Tegoroczna edycja imprezy po raz drugi odbyła się w nowoczesnym obiekcie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego.

 
Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu-nowe pompy
  

Pompy Qdos zastąpiły pompy membranowe w Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznań

 

 

Firma Aquanet ,zarządzająca siecią wodno-kanalizacyjną w  Poznaniu i  okolicznych miejscowościach ,zastąpiła w Centralnej Oczyszczalni Ścieków wysłużone pompy membranowe, stosowane dotychczas do dozowania chemikaliów wykorzystywanych w procesie oczyszczania ścieków, nowoczesnymi pompami perystaltycznymi Qdos .

Dzięki temu, że mechanizm pompy nie ma kontaktu z tłoczonym medium, pompy perystaltyczne są znacznie mniej awaryjne od pomp membranowych  a w razie potrzeby wymiany głowicy roboczej operacja ta zajmuje mniej, niż minutę bez narażania pracownika na kontakt ze szkodliwymi chemikaliami , umożliwiło to znaczne obniżenie kosztów operacyjnych. Co ważniejsze, pompy perystaltyczne są znacznie bardziej precyzyjne od membranowych, a oprócz sterowania ręcznego umożliwiają też sterowanie zdalne i automatyczne, dzięki temu można było lepiej dostosować dozowanie chemikaliów do rzeczywistych potrzeb i zmniejszyć ich zużycie z korzyścią dla środowiska. Konstrukcja pomp Qdos zapewnia jednostajne podawanie chemikaliów z zadaną wydajnością, bez względu na opory tłoczenia i bez pulsacji, co umożliwiło także uproszczenie instalacji dozowania poprzez eliminację m.in. tłumików pulsacji, zaworów stopowych, odpowietrzających, itp. (www.watson-marlow.pl)

 
Laureaci XXIII edycji Plebiscytu Czytelników "Przeglądu Technicznego"
  

Diamentowy Inżynier 2016

dr inż. Tadeusz Rzepecki -Prezes Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o

 Złoci Inżynierowie 2016

 dr inż. Janusz Berdowski-Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji Europejskiej Uczelni Informatyczno- Ekonomicznej  w Warszawie. Kategoria jakość.

inż. Tadeusz Chęsy-współwłaściciel Drukarni POZKAL oraz prezes Zarządu „SOLANKI” Sp. z o. o. Uzdrowisko Inowrocław w Inowrocławiu. Kategoria menedżer.

prof. dr hab. inż. Edward Gacek-dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupcy. Kategoria innowacje.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis-prorektor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, członek korespondent PAN. Kategoria nauka

mgr inż. Jan Olczak-wiceprezes Zarządu FANEX Sp. z o. o. w Radonicach k. Błonia. Kategoria zarządzanie.

mgr inż. Jan Skalski-prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Kategoria ekologia.

dr inż. Marek St. Węglowski--adiunkt, pełnomocnik dyrektora d.s. rozwoju badań w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Kategoria high-tech.

 Nagroda specjalna

Złoty inżynier w kategorii działacz  FSNT NOT 2016

prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka-emerytowany naukowiec, działacz SEP i SIMP- senior.

Złoty Inżynier w kategorii inżynierowie polonijni

dr inż. Marian Zastawny-młody prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii

Srebrni Inżynierowie 2016

dr hab. inż. Zdzisław Czaplicki -ekspert d.s. wełny w Instytucie  Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu- Filia w Łodzi. Kategoria high-tech. 

inż. Ryszard Czupryński -założyciel i prezes zarządów  spółek IRC oraz Agro Visbek w Bydgoszczy. Kategoria menedżer.

lek. wet. Mirosław Grzęda-prezes Zarządu Biowet Puławy Sp. z o.o. Kategoria jakość.

prof. dr hab. inż. Jacek Hilszczański  -zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. Kategoria ekologia.

dr inż. Zbigniew Stępień-adiunkt, kierownik Laboratorium Badań Silnikowych w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie. Kategoria nauka.

dr inż. Arkadiusz Stojecki-dyrektor zarządzający, wiceprezes Zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej.  Kategoria zarządzanie.

 

  Wyróżnieni 2016

dr inż. Adam Baryłka-współwłaściciel Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Warszawie, wykładowca kilku uczelni. Kategoria nauka.

Tadeusz Bombrych-elektronik, organizator i współwłaściciel zabytkowego obiektu Dwór Sójki w Sójkach obok Kutna. Kategoria menedżer.

mgr inż. Dorota Klęk-dyrektor Biura Dyspozycji Pomiarów w polsko- rosyjskiej spółce  EuRoPolGaz w Warszawie. Kategoria jakość.

mgr inż. Marek Kotarba-dyrektor w STRACO Polska. Kategoria zarządzanie.

Ryszard Marek Kowalski-mistrz pszczelarski, właściciel firmy Pasieka Kobyłka z Kobyłki k. Warszawy- propagator nowoczesnego pszczelarstwa – także w telewizji. Kategoria ekologia.

mgr inż. Marcin Sęk-zarządza nowymi uruchomieniami w Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowym spółki ASmet w Regułach k. Warszawy. Kategoria innowacje. 

Młody Inżynier  2016

mgr inż. Jakub Gmurczyk- kierownik zespołu projektującego komory spalania silników odrzutowych w  General Electric Aviation w Warszawie.

inż. Michał Grześ-doktorant na Politechnice Białostockiej.

mgr inż. Stanisław Kruk-Główny Technolog  w Fabryce Narzędzi KUŹNIA  Sułkowice w Sułkowicach k. Krakowa.

dr inż. Rafał Mrzygłód-specjalista ds. strategii w  spółce GSP Grupa PGNiG SA w Warszawie.

 

Honorowi Złoci Inżynierowie Przeglądu Technicznego

mgr inż. Piotr Kuczyński

Inżynier elektronik, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1973-1993 pracownik zakładów Mera Błonie i prywatnych przedsiębiorstw montujących komputery. Następnie publicysta  zajmujący się problematyką ekonomiczna, finansową i giełdą na łamach czasopism ekonomicznych. Od 2006 r. główny analityk Domu Inwestycyjnego XELION. Popularny komentator radiowy i telewizyjny.

ks. kanonik mgr inż. Wiktor Ojrzyński

Dziekan Duszpasterzy Leśników. Duszpasterz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawa.

Od 1998 r. był proboszczem w Zalesiu Górnym w parafii pod wezwaniem św. Huberta. Uzyskał zgodę ks. kard. Józefa Glempa na studia eksternistyczne w specjalności leśnej na SGGW. W 2004 r. obronił pracę inżyniersko-magisterską na temat: Etos zawodu leśnika polskiego. Krzewi zasady etyki zawodowej w środowisku pracowników leśnictwa posługując się m.in własnymi publikacjami na ten temat. Jest częstym gościem spotkań Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa. Od 2007 r. jest proboszczem w Warszawie.

ks. mgr inż. Jacek Stryczek

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej, pomysłodawca „Szlachetnej paczki”. Założył w 2001 r. Stowarzyszenie Wiosna. Specjalizuje się w tematyce PR Kościoła oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Opublikował m.in. pracę Pieniądze w świetle Ewangelii. Nowa opowieść o biedzie i zarabianiu. W latach 1999–2007 był wikariuszem w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu Nowym. Od 2007 r. jest Duszpasterzem Ludzi Biznesu i Duszpasterzem Wolontariatu w Małopolsce.

mgr inż. Maja Włoszczowska

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Wielokrotna mistrzyni i wicemistrzyni Polski w cross-country, czyli górskim kolarstwie przełajowym oraz w jeździe szosowej. Multimedalistka mistrzostw świata i Europy. Zdobyła srebrne medale na olimpiadach w Pekinie i Rio de Janeiro. Złota medalistka mistrzostw świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, Współorganizatorka Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race, najwyżej klasyfikowanych zawodów XCO w Europie środkowo-wschodniej. Ranga HC(Horse Class) ustępuje tylko Pucharowi Świata.

 

 

 

 
GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
  

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Zarząd Główny

oraz

 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Politechniki Warszawskiej

zapraszają na

VII konferencję naukowo-techniczną z cyklu


GIS,  modelowanie i monitoring

w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi


Głównym celem konferencji jest zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji. GIS, modelowanie i monitoring rozwijają się od ponad 25 lat niezwykle dynamicznie, a organizowana od 14 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie.

 

Tematyka konferencji będzie obejmować następujące podstawowe zagadnienia

 1. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, w szczególności bazy typu GIS i ich wykorzystanie do różnych celów
 2. Koszty planowania,  wdrażania, utrzymania i rozwoju GIS.
 3. Zintegrowane systemy zarządzania w przedsiębiorstwach
 4. Zdalne Systemy Odczytu Wodomierzy
 5. Urządzenia i metody pomiaru przepływu, ciśnienia i jakości wody w sieciach wodociągowych oraz napełnienia i przepływu w sieciach kanalizacyjnych
 6. Systemy rejestracji, przesyłu i archiwizacji danych z monitoringu sieci i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
 7. Zarządzanie ciśnieniem i jakością wody w sieciach wodociągowych
 8. Sterowanie pracą sieci kanalizacyjnych.
 9. Modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 10. Aspekty prawne i standardy dotyczące GIS, modelowania i monitorowania systemów wodociągowych                     i kanalizacyjnych.
 11. Doświadczenia przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji związane z wdrażaniem GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zdalnego Odczyty Wodomierzy, sterowaniem i regulacją sieci wodociągowych.


Konferencja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku

w Domu Technika NOT, Warszawa, ul. Czackiego 3/5, sala B.

Otwarcie konferencji  o godz. 10.30.

Rejestracja uczestników od godz. 9.00, przewidywany czas zakończenia ok. godz.17.00.


Komitet Organizacyjny

Halina Kłoss-Trębaczkiewicz                                       Politechnika Warszawska - Przewodnicząca 

Jarosław Chudzicki                                                      Politechnika Warszawska

Mirosława Gębska                                                       ZG PZiTS

Agnieszka Malesińska                                                  Politechnika Warszawska

Mirosław Sudoł                                                            Politechnika Warszawska

Andrzej Pieniążek                                                        ZG PZiTS – Sekretarz Generalny


 

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski                         Politechnika Warszawska - przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski                          Politechnika Krakowska

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich                              Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. inż. Karol Kuś                                         Politechnika Śląska

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski                            Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek                                      Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Andrzej Urbaniak                               Politechnika Poznańska

Prof. dr hab. Marek Zawilski                                        Politechnika Łódzka

Doc dr inż. Henryk Bylka                                             Politechnika Poznańska

Dr inż. Agnieszka Malesińska                                       Politechnika Warszawska

Dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk                                     Politechnika Warszawska – sekretarz naukowy

Dr inż. Elżbieta Osuch-Pajdzińska                                 Politechnika Warszawska

 

Ważne terminy

 1. 03.02.2017r – przesłanie tytułu referatu ze streszczeniami i słowami kluczowymi w jęz. pol.(do 1 str.) 

i ang. (do 1 str),  -  na adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 1. 10.02.2017r. – akceptacja streszczeń przez Komitet Naukowy
 2. 10.03.2017r. – przesłanie pełnej treści referatu – na e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. 30.03.2017r. – recenzje, korekty i akceptacja referatów przez Komitet Naukowy.

 

Streszczenia referatów będą opublikowane w formie książkowej, a pełne treści referatów na dołączonej płycie CD. Referaty wyróżnione przez Komitet Naukowy będą opublikowane w czasopiśmie GWiTS.

 

Wymagania dotyczące formatu przygotowania referatu zostaną przesłane Autorom przyjętych streszczeń.

 


Opłata za udział 1 osoby  w  konferencji wynosi 485 zł + 23% VAT,  dla członków PZITS 430 zł                   + 23% VAT  i dla studentów niepracujących 150 zł + 23% VAT. Na opłatę składają się koszty organizacji konferencji, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w trakcie obrad  oraz obiadu.  Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów dojazdów oraz noclegów.

Opłatę  prosimy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZITS – konto – Millennium Bank SA nr 42116022020000000028827575 z dopiskiem na przelewie „GIS 2017”

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa, przesyłając pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego - ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, faksem na nr 22  826-28-94 lub e-mailem na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, której formularz załączamy. Prosimy również  o dołączenie kopii dowodu wpłaty na nasze konto bankowe.


 

Informacje dodatkowe

dr inż. Mirosław Sudoł, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 • Informacji nt referatów udziela pani dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk, Tel 22 234 5336, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 • Informacje nt konferencji znajdą się również na stronach  internetowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej www.konferencja-gis2015.warszawa.pl oraz ZG PZITS www.pzits.pl
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 9 - 12 z 54

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.