Wszystkie aktualności
Sesja Finalna XXXIV Kongresu Techników Polskich
  

W dniach 24-25 maja 2011 r. odbędzie się w Łodzi pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich.

Na Sesji zostaną podsumowane prace prowadzone w środowisku technicznym
od rozpoczęcia Kongresu w czerwcu 2010 podczas VIII Forum Inżynierskiego.
Efektem końcowym XXIV KTP będzie wypracowanie założeń do
Strategii dla Polski 2030 +, Wyniki prac będą także zaprezentowane
na III Europejskim Szczycie Innowacyjności (European Innovation Summit,
Warszawa, październik 2011 r.)

Kongres kontynuuje 175–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego
Zjazdu Techników Polskich zwołanego w 1882 r. w Krakowie.

Tematyka Kongresów Techników Polskich zawsze odzwierciedlała aktualne
problemy kraju. Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne:
- innowacyjność gospodarki,
- bezpieczeństwo energetyczne,
- rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.

Rezultaty Kongresu zostaną przedstawione podczas III Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach oraz
na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu w Warszawie.
Obecnie większość prac skupia się w Radach Eksperckich XXIV KTP.
 
Do organizacji XXIV Kongresu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT zaprosiła  Radę Główną Instytutów Badawczych
i Akademię Inżynierską w Polsce. Zaproszono środowiska techniczne
w kraju i poza jego granicami, m.in. Polską Akademię Nauk, Polską Izbę
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, a także uczelnie techniczne
skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
organizacje przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki
oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

Więcej o Kongresie na stronie:    http://24ktp.pl

 

 
Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii
  

Relacja z konferencji ” Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii”

28-29 września 2010 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja pt. „Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii” – prezentująca największą europejską inwestycję rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Czajka. Ta naukowo-techniczna Konferencja była poświęcona budowie kolektora dosyłowego do Oczyszczalni Ścieków, a także innym nowatorskim technologiom w branży wodociągów, kanalizacji oraz drogownictwa. Zorganizowana była przez Inwestora - MPWiK Warszawa, Wykonawców projektu, tj. Grupę PBG S.A., Hydrobudowę 9, PRG Metro, KWG S.A., oraz głównego dostawcę materiałów - HOBAS System Polska.
W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: Profesor Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, Profesor Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz  Profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej.  Na wydarzenie to licznie przybyli przedstawiciele biur projektowych, inwestorzy, gremium zarządzające firm wykonawczych z Polski, a także z Białorusi, Bułgarii, Litwy i Niemiec. Konferencja miała stanowić podsumowanie działań związanych z zakończeniem pierwszego, a zarazem najtrudniejszego etapu rozbudowy kanalizacji. Kierowana ona była do wąskiego grona osób ze względu na swój techniczny charakter, natomiast lista uczestników przerosła oczekiwania organizatorów i wyniosła ponad sto osób.
Poruszona tematyka  :
• Podstawy projektowania mikrotuneli,
• Budowę i renowację kolektorów dużych średnic metodami bezwykopowymi,
• Aspekty ekonomiczne robót mikrotunelowych i robót w wykopie otwartym, 
• Projekty mikrotunelowe i renowacyjne w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi, 
• Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, aspekty techniczne i ekonomiczne kolektorów dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków Czajka,
• Pierwszą w Polsce realizację tunelu tarczą TBM pod Wisłą.
                                                                                       Monika Sadecka-Kotyniak
.

 

 

 

 

 
145 lat gdańskich wodociągów
  
145 lat gdańskich wodociągów
Mija właśnie 145 lat od wydania projektu technicznego gdańskiego systemu kanalizacyjnego.  Gdańsk był pierwszym miastem w Europie,  gdzie zaprojektowano, a potem wybudowano jednocześnie zarówno wodociągi jak i sieć kanalizacji sanitarnej. W XIX wieku normą było zaopatrywanie miast najpierw w sieć wodociągową, a dopiero potem budowano kanalizację sanitarną. W 1865 roku, w Berlinie, ukazało się dzieło  inż. Eduarda Wiebego pt. „Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Danzig”. Dwa lata wcześniej, ówczesny nadburmistrz Gdańska Leopold von Winter, wspólnie z radcą budowlanym, niejakim Moorem, wykonali szereg wstępnych ekspertyz do prac projektowych nowego systemu wodociągowego. Gdańsk miał być zaopatrywany w wodę z drenażowego ujęcia wody w Pręgowie, oddalonym o 20 km od miasta.   
Z okazji tej rocznicy gdańska spółka wodociągowa Saur Neptun Gdańsk, we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, zorganizowała konferencję  popularnonaukową w Dworze Artusa. Konferencja odbyła się 8 września i zgromadziła ponad 150 osób.  Zaproszeni prelegenci, wśród których znaleźli się profesor Andrzej Januszajtis i dr Zofia Maciakowska, znawcy dziejów Gdańska, a także profesor Jan Drwal, hydrolog i miłośnik Gdańska,  w przystępny i ciekawy sposób pokazali, jak Gdańsk był zaopatrywany w wodę od czasów średniowiecznych, jak uwarunkowania geograficzne, związane z położeniem Gdańska, ile wody potrzebowali gdańszczanie w XIV wieku, a ile zużywają dzisiaj, jakie miejsca w Gdańsku są szczególnie związane z wodą, co odkryto podczas prowadzonych ostatnio prac archeologicznych i jak ma wyglądać muzeum wodociągów w Gdańsku.  Konferencję otworzyło wystąpienie Zbigniewa Maksymiuka, prezesa SNG, o wyjątkowości gdańskiego systemu z punktu widzenia inżyniera. Prezes Maksymiuk z dumą podkreślił, że gdański system jest jednym z najstarszych z miast Polski i został wybudowany w latach 1869-1871, podczas gdy stolica czekała na wodociągi aż do końca XIX wieku.  W sumie licznie goście zgromadzeni w Dworze Artusa wysłuchali siedmiu referatów.
Wyłoniła się z nich fascynująca opowieść o mieście, które wyrosło nad wodą i było zaopatrywane w wodę pitną z kanału Raduni i ze studzien rozlokowanych na obszarze Starego i Głównego Miasta aż do 1869 roku  i które, jako pierwsze miasto na kontynencie europejskim, zaprojektowało i wybudowało, właśnie wg projektu E. Wiebego, pola irygacyjne na gdańskich Stogach, pełniące aż do 1977 roku funkcje oczyszczalni ścieków. Wiebe nie tylko zaprojektował główne elementy gdańskiego systemu kanalizacyjnego, ale też rozwiązał problem oczyszczania ścieków na ponad 100 lat, choć w tym czasie liczba mieszkańców Gdańska wzrosła ponad pięciokrotnie.
Andrzej Januszajtis przybliżył historię najbardziej znanych gdańskich studzien i   fontann, w tym Fontanny Neptuna i odtworzonej w roku ubiegłym z inicjatywy Saur Neptun Gdańsk Fontanny Czterech Kwartałów. Pani Joanna Harasim - Grym z Muzeum Historycznego opowiedziała o już opracowanej koncepcji nowej placówki muzealnej, poświęconej historii gdańskich wodociągów. W podziemiach pod Bramą Wyżynną i części podziemia Zespołu Przedbramia, zwanego popularnie katownią, planuje się otwarcie nowej trasy zwiedzania, położonej całkowicie pod ziemią. Gdańsk wciąż nie ma takiej placówki muzealnej, a pozytywna reakcja zgromadzonych gości pokazała dobitnie, że takie muzeum nie narzekałoby na frekwencję. Jak wiemy, podobne muzeum w Łodzi, czyli popularna „Dętka”, czy ekspozycje w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie cieszą się dużym zainteresowaniem. Kiedy muzeum zostanie otwarte, trudno na razie powiedzieć, ale prace renowacyjne w Bramie Wyżynnej posuwają się szybko.
Archeolog Renata Wiloch-Kozłowska pokazała, jakie elementy nowożytnych wodociągów udało się odsłonić podczas prac archeologicznych w ostatnim pięcioleciu. Ostatnie zdjęcia zrobione zostały zaledwie w sierpniu tego roku i pokazywały cenne znalezisko – dużą drewnianą beczkę na wodę, bez odprowadzeń rurowych, znalezioną na placu pod budowę Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Beczka aktualnie jest poddawana zabiegom konserwatorskim. Prezentacja ukazywała także wiele fragmentów nowożytnych wodociągów z ołowianymi złączkami, a nawet z trójnikami. Udało się też dowieść, że oprócz rur drewnianych zdarzały się także rury ołowiane, przykryte drewnem.
 Konferencji towarzyszyła wystawa fotogramów, obrazująca najnowsze znaleziska archelogiczne i dorobek inżynierski Edwarda Wiebego, w tym kompletny projekt elewacji i urządzeń przepompowni ścieków Ołowianka, która do dzisiaj jest charakterystycznym elementem krajobrazu tej wyspy. Przepompownia ta w całkowicie niezmienionej formie przetrwała wszystkie zawieruchy wojenne i można ją rozpoznać po charakterystycznym, wysokim kominie z żółtej cegły, widocznym z Długiego Pobrzeża, zaraz obok dawnej elektrociepłowni, będącej dzisiaj siedzibą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
Uzupełnieniem jubileuszu była konferencja branżowa, poświęcona doświadczeniom w eksploatacji systemów wod-kan, która odbyła się w dniach 9-10 września w Sobieszewie. Zgromadziła ona ponad 80 uczestników. 
 
««  start « poprz. 19 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 75 z 75

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.