Wszystkie aktualności
Dzień Technologii i Przemysłu w Technoparku
  
Dzień Nauki i Przemysłu w Technoparku
12 września 2012 r. odbędzie się czwarta edycja cyklicznej imprezy pod hasłem „Dzień Nauki i Przemysłu”, organizowanej przez Park Naukowo - Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. przy współpracy Politechniki Śląskiej. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
Ideą „Dnia Nauki i Przemysłu" jest prezentacja innowacyjnych firm, jednostek naukowych, jednostek rozwojowo - badawczych oraz ich osiągnięć. Projekt ma na celu przyczyniać się do propagowania innowacji technologicznych i naukowych, a także do wzrostu zainteresowania mieszkańców regionu oraz miast sąsiadujących działaniami oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego.
Tegoroczna edycja tego wydarzenia będzie częścią organizowanego w Gliwicach posiedzenia prestiżowej organizacji WTA (World Technopolis Association), skupiającej zaawansowane technologicznie ośrodki naukowo – przemysłowe z całego świata.
 „Dzień Nauki i Przemysłu”, tak jak w roku ubiegłym ma charakter otwarty , udział w targach zarówno dla uczestników jak i wystawców jest całkowicie bezpłatny. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć ekspozycje jednostek naukowych, a także innowacyjnych przedsiębiorstw, które zaprezentują ciekawostki ze świata nauki i techniki. Ponadto tegoroczna impreza zostanie wzbogacona o elementy związane z promocją projektu pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, dzięki czemu przedsięwzięcie zyska na atrakcyjności m.in. poprzez tematyczne panele seminaryjne oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań nagrodzonych w ramach konkursu INNOSILESIA ŚLĄSKA 2011.
W ramach „Dnia Nauki i Przemysłu” zostanie zorganizowany ogólnodostępny, bezpłatny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami!!!
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową Dnia Nauki i Przemysłu: www.dnip.pl.
 
Ambasador Nauki
  

Air Products wdraża w Polsce Program„Ambasador Nauki”
popularyzujący nauki ścisłe wśród uczniów szkół podstawowych

Pierwszy pokaz w ramach Programu „Ambasador Nauki” w Polsce przeprowadzony
w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu


Kędzierzyn-Koźle, 17 kwietnia 2012 r.– Air Products (NYSE:APD), największy dostawca gazów technicznych w Polsce, wdraża w Polsce Program „Ambasador Nauki”. Celem programu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych naukami ścisłymi: chemią, fizyką i przyrodą, aby zainspirować ich do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.Pierwszy pokaz
w Polsce z cyklu „Ambasador Nauki” odbył się 17 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach programu „Ambasador Nauki” pracownicy Air Products w godzinach lekcyjnych przeprowadzająw szkołach podstawowych fascynujące i interaktywne zajęcia oraz pokazy naukowe powiązane zprogramem nauczania. Podczas eksperymentów prowadzący starają się przybliżyć dzieciomwłaściwości i zachowanie się gazów w różnych warunkach. W trakcie pokazów uczniowie mogą dowiedzieć się, jak temperatura i ciśnienie wpływają na objętość gazów. Ponadto dzieci mają okazję przekonać się, że istnieje kilka rodzajów materii, oraz że w przyrodzie zachodzi zjawisko zmiany stanu skupienia ciał, np. z gazu w ciecz, z cieczy w ciało stałe. Te niezwykle ciekawe zajęcia pozwalają uczniom utrwalić znajomość programu szkolnegoi dowodzą, że nauka może być świetną zabawą.Podczas wybranycheksperymentów dzieci mają okazję wziąć czynny udział i asystować przedstawicielowi Air Products, który przeprowadza pokaz. Uczniowie, pod nadzorem prowadzącego eksperyment, wykonują proste czynności, jak np. wbijanie gwoździa
w deseczkę zamrożonym bananem, dmuchanie w miernik gazu czy wręczanie wychowawczyniom zamrożonych w ciekłym azocie róż.

Eksperymenty i prezentacje z cyklu „Ambasador Nauki” przeprowadzane są na zasadach wolontariatu przez specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników Air Products z lokalnych oddziałów firmy. Dzięki prowadzeniu pokazów pracownicy Air Products mają okazję zrealizować swoją pasję i w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym nauki ścisłe.Podczas prezentacji zachowane są wszystkie  wymagane  środki bezpieczeństwa.

Pierwszy pokaz w Polsce w ramach programu „Ambasador Nauki” odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Z tym miastem Air Products jest związane od 1999 roku i posiada tu dwa zakłady produkcyjne, w tym największą wytwórnię cieczy kriogenicznych w Polsce. Firma aktywnie wspiera lokalną społeczność.

„Air Products od dawna działa na rzecz mieszkańców Kędzierzyna-Koźle. Jesteśmy jednym
z mecenasów kultury w mieście, współsponsorujemytakże drużynę siatkarską ZAKSA. W2010 roku Air Products pomogło Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, remontując jej zewnętrzne obiekty sportowe zniszczone przez powódź. Właśnie rozpoczynamy wdrażanie w Kędzierzynie-Koźlu, jako pierwszym mieście w Polsce, programu ››Ambasador Nauki‹‹. Zdajemy sobie sprawę, że młodzież coraz rzadziej wybiera studia na kierunkach ścisłych. Mamy nadzieję, że te niezwykle ciekawe i interaktywne pokazy naukowe pokażą dzieciom, jak fascynujący może być świat nauki, co zainspiruje ich do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku”–powiedział Dariusz Pietras, dyrektor ds. operacyjnych Air Products na Europę Środkową i Wschodnią oraz Rosję.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy z Air Products. Cieszymy się, że firma zdecydowała się przeprowadzić pierwszy pokaz w ramach Programu ››Ambasador Nauki‹‹właśniew naszej szkole. Zrozumienie zjawisk z zakresu nauk przyrodniczychjest kluczowe, aby młodzież chciała kontynuować edukację na kierunkach ścisłych. Dlatego takie programysą bardzo cenną inicjatywą”– powiedziała Iwona Gwiżdż-Kostyńska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Air Products zamierza sukcesywnie przeprowadzać kolejne pokazy w ramach programu „Ambasador Nauki” w Kędzierzynie-Koźlu i okolicy, a następnie w innych miejscowościach
w Polsce, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne firmy.Dotychczas program „Ambasador Nauki” został wdrożony przez firmę Air Products w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
60-lecie Inżynierii Środowiska PW
  

60-lecie Inżynierii Środowiska PW
22 października br. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbył się uroczysty zjazd absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Wzięło w nim udział prawie 400 osób, zarówno absolwentów, jak i zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski, organizacji branżowych i firm.
Gości powitał rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik oraz dziekan Wydziału dr hab. inż. Bernard Zawada. Prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska poinformowała zebranych, jak wyglądały początki kształcenia inżynierów na Wydziale i jak działał on w kolejnych dekadach, a B. Zawada w referacie „Misja i wizja” przedstawił obecną sytuację WIŚ i plany na przyszłość.
77 osobom, które ukończyły studia przed 1961 r., uroczyście wręczono Złote Dyplomy, a wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali specjalne wydawnictwo jubileuszowe, w którym oprócz historii Wydziału i archiwalnych zdjęć zamieszczono spis absolwentów z lat 1950-2011.
Po części oficjalnej goście obejrzeli występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, który, tak jak WIŚ, obchodzi w tym roku 60-lecie. Zjazd absolwentów zakończyła uroczysta kolacja w budynku Fizyki.
Organizatorami Sesji z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska były: Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW oraz Klub Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska PW. Głównym sponsorem wydarzenia było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Jerzy Kosieradzki

 

 
V Kongres Wodociągowców Polskich
  

Wnioski Kongresowe:

Zdaniem Członków IGWP zgromadzonych na V Kongresie Wodociągowców Polskich, branża wodociągowo-kanalizacyjna oraz gminy sukcesywnie wypełniają zobowiązania akcesyjne podpisane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone są liczne inwestycje, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wody spożywanej przez ludzi. W ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w 2010 r. wybudowane zostało ok. 8 983 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano
ok. 476,4 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych. Koszt tych inwestycji to 8,05 mld zł.
Powszechna jest także świadomość branży wodociągowo-kanalizacyjnej o konieczności mądrego inwestowania, bo wydawane są pieniądze podatników polskich i unijnych. Podjęto się ogromu zadań, które trzeba zrealizować w stosunkowo krótkim czasie i z dobrym efektem ekologicznym.
Nie wszystko jednak zależy od branży. Dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez branżę wod-kan, konieczna jest pomoc władz kraju
w zakresie:
• Pilnego przygotowania „Oceny stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych
w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG na rok 2010 ”(ściekowej), w celu oceny stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji od momentu podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego. Konieczna jest, nie tylko dla branży, powszechnie dostępna informacja o stopniu zaawansowania inwestycji potrzebnych w tym zakresie. Równie pilne jest ostateczne, końcowe rozliczenie inwestycji już zakończonych, z instytucjami przyznającymi środki. W zależności od wyników tej analizy podjęcie działań, które ograniczą negatywne skutki opóźnień (w tym kary unijne) w przełożeniu na koszty, a pośrednio na ceny, jakie ponosić będą mieszkańcy.

• Wpisania, do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” w działaniu 3.2, rozbudowy infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków  i wykorzystaniem osadów ściekowych, jako źródła  energii odnawialnej oraz  zapisu zapewniającego  finansowanie tej infrastruktury ze środków funduszy unijnych i krajowych (w tym w ramach perspektywy finansowej po roku 2013). Działanie takie, zapewniające traktowanie osadów ściekowych, jako źródła energii odnawialnej, zapewni środki finansowe dla sprawnego gospodarowania tymi osadami (ograniczy koszty ponoszone przez odbiorców usług).

Najważniejszym zadaniem dla naszej branży, a obowiązkiem administracji państwowej, samorządowej i wszystkich instytucji, których praca przekłada się na poziom życia ludzi, jest prowadzenie działalności tak, aby to życie było zdrowsze i łatwiejsze, lecz przy zachowaniu optymalnych kosztów.
Branża wod-kan, reprezentowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, aby realizować postawione cele, powinna w najbliższym czasie:
1. Pilnie zakończyć pracę nad projektem nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podejmie konsultacje branżowe w celu ustalenia ostatecznej wersji projektu, a następnie zainicjuje obywatelski projekt uchwalenia ustawy.
2. We współpracy z Parlamentem i przedstawicielami Rządu RP podjąć się uporządkowania ustaw około branżowych i koniecznych rozporządzeń, np. ustawy
o planowaniu przestrzennym, ustawy o korytarzach przesyłowych, warunków techniczno-budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich usytuowania.
3. Podjąć się uporządkowania stanu prawnego gospodarki wodami opadowymi
i roztopowymi. Brak rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie powoduje, iż na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi nie przewidziano środków finansowych, a stan kanalizacji deszczowej jest bardzo zły. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają więc zarówno inwentaryzacji infrastruktury, pieniędzy, jak
i regulacji formalno-prawnych.
4. Podjąć działania zmierzające do poszerzenia KPOŚK o zakres gospodarowania osadami ściekowym.
5. Ponadto przygotować analizę potrzeb i możliwości konsolidacji branży z uwagi na konieczność zwiększenia zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i zmniejszenia kosztów tak inwestycyjnych, jak i organizacyjnych.
6. V Kongres Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zobowiązuje władze Izby do podjęcia działań lobbujących na rzecz przyporządkowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej do Ministerstwa Środowiska,

 

 
««  start « poprz. 16 17 18 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 61 - 64 z 70

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.