Wszystkie aktualności
Światowy Dzień Toalet
  

Obecnie 4,2 mld ludzi żyje bez dostępu do bezpiecznego systemu sanitarnego, 673 mln mieszkańców globu nadal załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na dworze, a trzy miliardy nie mają gdzie umyć rąk.

Nieoczyszczone ludzkie odchody są źródłem bakteriologicznego zanieczyszczenia wód i trafiają do łańcucha pokarmowego kolejnych miliardów ludzi. Szacuje się, że niewłaściwe warunki sanitarne powodują 432 tys. zgonów z powodu biegunki każdego roku.

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ jest zapewnienie godziwych warunków sanitarnych i dostępu wody dla wszystkich do 2030 r. Ciągle jednak brakuje na to środków.  Ludzie ubodzy i zmarginalizowani często spotykają się z wieloma formami dyskryminacji, próbując uzyskać dostęp do usług sanitarnych i poprawić swoje warunkiŚwiatowy Dzień Toalet obchodzony jest 19 listopada każdego roku. Chodzi o zwrócenie uwagi na niesprawiedliwy dostęp do higieny na świecie i pokazać działania mające na celu rozwiązanie globalnego kryzysu sanitarnego.
Światowy Dzień Toalet w roku 2019 obchodzony jest pod hasłem “Leaving no one behind” (“Nie pozostawiając nikogo”) i skupia się na wykluczeniu osób, które nie mają dostępu do urządzeń sanitarnych.
“Toaleta to nie tylko toaleta. To ratownik życia i obrońca godności. Musimy rozszerzyć dostęp do toalet i nie pozostawiać nikogo za sobą. Ponieważ kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, warunki sanitarne są twoim prawem człowieka”, czytamy na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 Komunalny.pl
 
 
Nowy minister środowiska i minister klimatu
  

Premier Mateusz Morawiecki powołał 8.11.br. nowy skład rządu. Duże zmiany dotyczą stanowisk związanych z ochroną środowiska w kraju. Powołano nowego ministra środowiska, ustanowiono także nową posadę – “ministra klimatu”. Rozwiązane zostało Ministerstwo Energii.

Stanowiska ministra środowiska, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, nie utrzymał Henryk Kowalczyk. Funkcję tę pełnił od stycznia 2018 r.

Nowym ministrem środowiska został 28-letni Michał Woś, który wcześniej pracował m.in. jako wiceminister sprawiedliwości. Resort w nowej formule zajmować się będzie przede wszystkim zasobami naturalnymi, lasami, kopalinami i łowiectwem.Gospodarka odpadami i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przejdą pod kierownictwo nowego Ministerstwa Klimatu. Na jego czele stanie Michał Kurtyka, który wcześniej był wiceministrem i ministrem energii, a od 2018 r. – wiceministrem środowiska.

Jednocześnie w rządzie rozwiązano Ministerstwo Energii. Ministrem rozwoju (w ministerstwie znajdą się budownictwo i turystyka) została Jadwiga Emilewicz. Posadę ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej utrzymał Marek Gróbarczyk.

 
Dzień z bezpieczeństwem pożarowym na PGE NARODOWY. Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2019
  

 

 

 

Już 25 lipca 2019, DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE NARODOWY! Nie może Cię zabraknąć! Przyjdź na Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 20191! Jedno z najbardziej znanych w Polsce wydarzeń dla projektantów, instalatorów, specjalistów ppoż, wykonawców i inwestorów branży budowlanej poruszający kwestie projektowania i bezpieczeństwa obiektów budowlanych oraz osób w nich przebywających ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppożj i zabezpieczeń technicznych budynków. Konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach od projektu po odbiory i eksploatację.  Szereg testów, pokazów, warsztatów technicznych. Całodzienna wystawa światowych marek w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dedykowana projektantom i wykonawcom Strefa Fire i Security, a w niej rozwiązania z zakresu biernej i aktywnej ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. HVAC, BMS, CCTV, SAP, SSP, UPS, DSO, SSWIN, KD, RCP, AKPiA.

Wykłady uznanych, wysokiej klasy ekspertów i specjalistów w dziedzinie projektowania i bezpieczeństwa pożarowego, ekspertów SGSP, CNBOP-PIB, SFPE-SIBP, stowarzyszeń branżowych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych. Liczne case study najbardziej prestiżowych inwestycji budowlanych w kraju. A to wszystko już w lipcu!  Podczas największej konferencji pożarowej w kraju!  1000 projektantów, wykonawców i specjalistów ppoż, 250 reprezentantów przedstawicieli dostawców najnowszych technologii i rozwiązań, najbardziej prestiżowe projekty i budowle. Patronat uznanych instytutów naukowo-badawczych, stowarzyszeń i blisko 60 przedstawicieli prasy i mediów. Dla pasjonatów pokazy umundurowania i wyposażenia dla funkcjonariuszy służb od straży, policji po wojsko, a także pokazy technik ratownictwa medycznego. 

Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY. Zarezerwuj swój czas! Będziesz mógł zasięgnąć bezpłatnych porad i konsultacji z zakresu prawidłowej interpretacji przepisów, prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów. Przez cały dzień do dyspozycji uczestników dostępni będą Konsultanci: Eksperci branżowi i Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem.

POZNAJ SZCZEGÓŁY:

REJESTRACJA - WEŹ UDZIAŁ: http://fire-expo.pl/rejestracja/

POBIERZ PROGRAM KONGRESU: http://fire-expo.pl/#harmonogram

POZNAJ SYLWETKI EKSPERTÓW: http://fire-expo.pl/#rada-programowa

TO ZOBACZYSZ na FIRE | SECURITY EXPO EXPO 2019: http://fire-expo.pl/

MASZ PROBLEM NA BUDOWIE? – SKONSULTUJ GO BEZPŁATNIE Z RZECZOZNAWCĄ DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ

 

NOWOŚCI KONGRESOWE W PIGUŁCE:

·        Wymagania stawiane napędom do klap odcinających wentylacji bytowej i pożarowej

·        Projektowane zmiany w zasadach uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

·        Rewolucja w przepisach o odpadach – operaty pożarowe

·        Projektowanie instalacji tryskaczowych za pomocą Aplikacji LIFEcad

·        Wymagania dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz okablowania przy aranżacji przestrzeni biurowych

·        System detekcji gazu jako element bezpieczeństwa instalacji gazowej w budynkach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych

·        Bezpieczeństwo pożarowe budynków biurowych, także w fazie budowy. Studium przypadku: "Pożar budynku na budowie kompleksu The Warsaw Hub w Warszawie"

·        Integracja systemów bezpieczeństwa na przykładzie Portu Praskiego

·        Wpływ instalacji oddymiania oraz stałych urządzeń gaśniczych na warunki ewakuacji i wymagania budowlane

·        Konieczność dostosowywania funkcjonujących budynków do nowych wymagań przepisów - zmiana warunków bezpieczeństwa pożarowego jako zmiana sposobu użytkowania budynku i jej konsekwencje

·        Mity vs technologia. Kryteria bezpiecznej transmisji bezprzewodowej w systemach SSP

·        Kable i przewody do instalacji przeciwpożarowych

·        Wymagania CPR dla kabli – Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU)

·        Komponenty i systemy dla ciepła, klimatyzacji, dystrybucji wody sanitarnej do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych

·        RATOWANIE w „inny sposób” w świetle wymagań pożarowych Dyrektywy 305/2011, rozwiązania praktyczne

·        Integracja i współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i sygnalizacji pożaru jako zapewnienie bezpieczniejszej ewakuacji z obiektu

·        Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla dachów płaskich

·        Bezpieczeństwo pożarowe magazynów z poziomami roboczymi

·        Próbka badawcza a końcowe zastosowanie wyrobu budowlanego – dokumentacja

·        BIM w praktyce projektowania bezpieczeństwa pożarowego

·        Kolorystyka i design w systemach i technologiach bezpieczeństwa

·         „Projektant – gdzie diabeł nie może” - niestandardowe rozwiązania projektowe

·        Zapobieganie wybuchom oraz pożarom pyłów poprzez wykrywanie i gaszenie iskier

·        Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi w oparciu o centrale serii IGNIS 2500

·        Nowe kierunki w detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych

·        Ciągłość zasilania i sterowania w warunkach pożaru

·        Ochrona przeciwprzepięciowa

·        Szkło komórkowe jako izolacja przed ogniem i toksycznymi gazami

·        Mgła wodna w miejscach użyteczności publicznej, hotelach, muzeach czy zabytkowych budynkach

·        Zbiorniki zapasu wody p.poż i technologicznej – projektowanie, montaż i konserwacja w praktyce

·        Systemy przesyłowe umożliwiające bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu

·        Bezpieczeństwo danych, ochrona serwerowni

·        Bezpieczeństwo i monitoring: budynków, magazynów, kolei, składowisk/spalarni i lasów

·        Testów: GEMOS integracja wszystkich systemów związanych z bezpieczeństwem w budynku, FPM+ zintegrowana matryca sterowania urządzeniami ppoż, nowoczesnego systemu gaszenia zgodne z NFPA 2001 oraz UL2127, interfejsów użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator) - analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów różnicowania ciśnień FRANEC RC, systemów przewodów oddymiających typu PD, Sterowanie i kontrola w systemach wentylacji pożarowej (TSZ-200)

·        Pokazów: Radiowych systemów sygnalizacji pożarowej, najnowszej seria zasilaczy przeciwpożarowych  EN54C i EN54M, zraszaczy i głowic zraszających CMD K200 (CNBOP i VdS), pożarniczych węży tłocznych i ssawnych, innowacyjne symulatory ewakuacji ludzi z płonącego budynku, detektorów gazów (przekaźnikowe, z komunikacją MODBUS), tablice sygnalizacyjne, osłony do detektorów, sygnalizatory optyczno-akustyczne, detektory kondensacji pary wodnej, przetworniki różnicy ciśnień, presostaty

·        Zabudowa szachtów instalacyjnych, pionów suchych i nawodnionych

·        Projektowanie, wykonywanie i konserwacja systemów ochrony odgromowej z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją lidera

·        Automatyka zasilająco – sterująca

·        Zwalczanie pożarów w zarodku – wymagania i szkolenia dla pracowników firm i ekip budowlanych

·        Systemy przeciwpożarowe w procesach przemysłowych

·        Oferta naukowo-badawcza instytutów i jednostek uczelnianych…. i wiele innych

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na http://www.fire-expo.pl

 

 


 

 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja-relacja z VIII konferencji naukowo-technicznej
  

Relacja z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej

pt.: “Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

 – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”

 

 

            W dniach 8 i 9 maja 2019 r. w Zegrzu odbyła się kolejna, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: “Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja”. Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej.

            Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

            Zakres konferencji obejmował zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji.

            W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono ogółem 13 referatów w następujących sesjach tematycznych:

SESJA I:       Jakość wody

SESJA II:      ZUŻYCIE WODY

SESJA III:     WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW SZARYCH I WÓD OPADOWYCH

SESJA IV:     ASPEKTY TECHNICZNO-EKONOMICZNE W INSTALACJACH

SESJA V:      INSTALACJE KANALIZACYJNE

SESJA VI:     PROGRAMY KOMPUTEROWE W INSTALACJACH

     

Patronat medialny Konferencji zapewniły czasopisma i portale branżowe:

-         „Wydawnictwo Seidel-Przywecki”

-         „Forum Eksploatatora”,

-         „Technologia Wody”

-         „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,

-         „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja”,

-         „INSTAL”,

-         „Rynek Instalacyjny”.

 

Obrady konferencji w imieniu Komitetu Naukowego otworzył prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Podziękował za współpracę i pomoc przy organizacji konferencji sponsorom, którymi w tym roku były firmy Watts Industries Polska sp. z o.o. i Geberit sp. z o.o. 

Tematem, który rozpoczął obrady konferencji były metody i urządzenia do dezynfekcji wody pod kątem unieszkodliwiania bakterii z gatunku Legionella oraz badania podatności różnych materiałów instalacyjnych na tworzenie się biofilmu. Tematy te zaprezentowali przedstawiciele z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dr Renata Matuszewska i dr Maciej Szczotko.

Problematykę związaną z odkamienianiem instalacji sanitarnych przedstawiła mgr inż. Joanna Pieńkowska z firmy Watts Industries Polska.

W kolejnej sesji konferencji, związanej z problematyką zużycia wody referaty dotyczące wzorców zmian poboru wody w budynkach przedstawili dr hab. inż. Beata Kowalska, prof. PL oraz  dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. PL wraz z zespołami z Politechniki Lubelskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego referat dotyczący chwilowych poborów wody ciepłej przedstawił prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik oraz dr inż. Jerzy Nejranowski.

W sesji dotyczącej aspektów techniczno-ekonomicznych w instalacjach dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej przedstawił dwa interesujące referaty: pierwszy, dotyczący analizy kosztów systemu odzysku wody dla budynku biurowego, a drugi – związany z analizą kosztów inwestycyjnych wykonania pompowni przeciwpożarowej w hali sportowo – wystawienniczej. W tej sesji dr inż. Jarosław Chudzicki z Politechniki Warszawskiej wygłosił referat dotyczący doboru pojemności zbiornika do ciepłej wody współpracującego z kompaktową pompą ciepła, a mgr inż. Robert Tokarzewski z firmy Honeywell zaprezentował referat o doborze przeponowych zaworów regulacyjnych.

Po zakończeniu obrad pierwszego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu koleżeńskim, gdzie do późnego wieczora kontynuowali dyskusje i wymianę poglądów  na temat wygłoszonych referatów w swobodnej i przyjaznej atmosferze.

Drugi dzień obrad został poświęcony tematyce instalacji kanalizacyjnych oraz zastosowań programów komputerowych w instalacjach.

Pierwszy referat wygłosili przedstawiciele firmy Geberit, mgr inż. Adam Pillich i mgr inż. Zuzanna Łepkowska. Tematyka referatu dotyczyła nowatorskiego systemu odprowadzania ścieków bytowych stosowanego w budynkach wysokościowych o nazwie SuperTube.

Drugi referat zaprezentował dr inż. Jarosław Chudzicki z Politechniki Warszawskiej, dotyczący wpływu oszczędzania wody w budynkach na eksploatację sieci kanalizacyjnej.

Ostatnia sesja dotyczyła nowoczesnego oprogramowania wykorzystywanego w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Dr inż. Michał Strzeszewski z Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także firmę Sankom zaprezentował nowe możliwości i kierunki rozwoju oprogramowania z serii Audytor.

Obrady konferencji podsumował prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego reprezentujący Komitet Naukowy. Podziękował autorom za wygłoszone referaty a wszystkim uczestnikom konferencji za cenne uwagi i gorące dyskusje w trakcie trwania obrad.

 

Na stronie internetowej konferencji: http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/konferencje znajduje się podsumowanie obrad oraz galeria zdjęć z konferencji.

 

 

           dr inż. Jarosław Chudzicki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 5 - 8 z 70

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.