Wszystkie aktualności
I Kongres Gospodarki Odpadami Zintegrowane systemy gospodarki odpadami i ich rola w gospodarce obiegu zamkniętego
  

 

 

I Kongres Gospodarki Odpadami

Zintegrowane systemy gospodarki odpadami
i ich rola w gospodarce obiegu zamkniętego

 

Termin: 15-18.05.2022 r.

 

Miejsce: Hotel Anders Stare Jabłonki, ul. Spacerowa 2, www.hotelanders.pl

 

Tematyka Kongresu:

·         Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2022 w kontekście realizacji zadań GOZ:

-          zagrożenia i możliwości,

-          aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne,

-          znaczenie konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.

·         Zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2035:

-          odpady komunalne,

-          odpady opakowaniowe i inne, powstałe po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), system kaucyjny,

-          inne grupy odpadów: m.in. odpady z produkcji, odpady medyczne, paliwa
z odpadów,

-          przykłady dobrych praktyk w innych krajach UE,

-          kwestie społeczne (akceptacja społeczna dla obiektów gospodarki odpadami, udział społeczeństwa we wdrażaniu GOZ).

·         Wdrażanie innowacji w gospodarce odpadami:

-          innowacje organizacyjne i technologiczne,

-          optymalizacja efektywności ekonomicznej i środowiskowej,

-          systemy wsparcia dla innowacji w gospodarce odpadami,

-          synergia gospodarki odpadami z innymi dziedzinami przemysłu (energetyka, przemysł chemiczny, etc.),

-          technologie informacyjne w GO,

-          nowoczesne narzędzia monitoringu i kontroli.

·         Wykorzystanie instrumentów prawnych (ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i pozwolenia zintegrowanego) uwzględniających zintegrowane podejście do ochrony środowiska w procesie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów.

 

Kalendarium dla autorów:

Zgłoszenie streszczenia referatów:                                                             15 stycznia 2022 r.

Akceptacja referatów:                                                                                     24 stycznia 2022 r.

Przesłanie pnej treść referatów:                                                              28 marca 2022 r.

 

 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.kgo.pzits.pl

 


 

 
Ewolucja sieci cieplnych-webinarium
  

 

 Webinarium na temat Ewolucja sieci cieplnych organizowane przez Główną Sekcję Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia inżynierów i Techników Sanitarnych odbędzie się w dniu 10.12.2021 r. o godzinie 15:00.

Podczas webinarium zostaną omówione następujące tematy:

 • Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczych – Robert Sekret, Politechnika Częstochowska, PZITS
 • Jak zmieniało się projektowanie sieci cieplnych? – Sylwia Prabucka, Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok, PZITS
 • Nowe rozwiązanie w zakresie regulacji dostawy ciepła do budynków – regulacja prognozowa – Tomasz Cholewa, Politechnika Lubelska, PZITS

Więcej informacji oraz link do rejestracji dostępne są na stronie http://pzits.pl/2021/11/19/webinarium-ewolucja-sieci-cieplnych/

 
Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
  

 Informujemy o nadchodzącej kolejnej edycji Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych! Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest ZIELONO MI! Warsztaty odbędą się w dniach 18 – 19 listopada 2021 r. w formie online.

Tematyka poszczególnych paneli:

 • Współpraca instalacji tryskaczowych i systemów oddymiania garaży
 • Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja
 • Regulacja pogodowa a prognozowa parametrów pracy instalacji ogrzewczej – teoria, praktyka i wyniki pierwszych badań
 • Jak wpłynie taksonomia na działalność branży HVAC?
 • Nowe Standardy Techniczne
 • „Zielone” Paliwa
 • Model opadowy dla miasta Krakowa
 • Wykorzystanie technologii bezwykopowych na terenach chronionych oraz usuwanie rur azbestowych i ołowianych
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym – zagadnienia techniczno-organizacyjne
 • Konkluzje NDT (BAT) dla przetwarzania odpadów komunalnych (wybrane zagadnienia dot. Instalacji Komunalnych),
 • Pracownia cytostatyczna bez tajemnic
 • Przełom w zakresie dezynfekcji powierzchni szpitalnych.

Prelegenci: Mateusz Bil (Gaz-system), Tomasz Cholewa (Politechnika Lubelska, PZITS), Norbert Duczmal (a-went sp. z o.o.), Eliza Dyakowska (Izba Gospodarcza Gazownictwa, PZITS), Andrzej Fedor (GAZ-SYSTEM S.A., PZITS), Marcin Glixelli (Wodociągi Miasta Kraków S.A., PZITS), Wiesław Iwan (Activtek Medica sp. z o.o.), Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.), Jacek Janicki (ZRB Janicki), Roland Kośka (GAZ-SYSTEM S.A.), Małgorzata Król (Politechnika Śląska, PZITS), Paweł Lachman (PORT PC), Krystyna Lelicińska-Serafin (Politechnika Warszawska, PZITS), Radosław Lenarski (ENGIE SAR), Anna Majkowska (Darco sp. z o.o.), Agnieszka Malesińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Piotr Manczarski (Politechnika Warszawska, PZITS), Karolina Myk (Poliner sp. z o.o.), Mariusz Piasny (MPI s.c.), Florian Piechurski (Politechnika Śląska, PZITS), Wojciech Ratajczak (Trim-tech, PZITS), Anna Rolewicz-Kalińska (Politechnika Warszawska, PZITS), Grzegorz Rosłonek (PGNiG, PZITS), Andrzej Różycki (ENGIE SAR), Alicja Siuta-Olcha (Politechnika Lubelska, PZITS), Mariusz Smaczyński (a-went sp. z o.o.), Paweł Stańczak (PZITS), Krzysztof Stelągowski (PZITS), Tomasz Szczypiński (Urząd Dozoru Technicznego), Przemysław Szkudlarczyk (Blejkan S.A.), Mirosław Szyłak-Szydłowski (Politechnika Warszawska, PZITS), Marc Voges (BERNER INTERNATIONAL GMBH.), (Paweł Wilkosz (Gas Storage Poland.), Paweł Wróbel (POBE).

 

Udział w Warsztatach jest bezpłatny - wymagana jest wyłącznie rejestracja (formularz dostępny na stronie www.warsztaty.pzits.pl 

 
pdf wrześniowego numeru GWiTS
  

Drodzy czytelnicy!

Udostępniamy pdf najnowszego numeru czasopisma "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" 

 https://online.flippingbook.com/view/408275371/

Życzymy owocnej lektury 

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 92


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.