Wszystkie aktualności
Konkurs Liderów Transformacji Energetycznej
  

ZAPOWIEDŹ KONKURSU

 

Trwa nabór wniosków do konkursu Liderów Transformacji Energetycznej, który organizowany jest w ramach kontynuacji Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Kapituła konkursu to między innymi PSEW, KAPE, NFOŚiGW, NCBR, BOŚ, Budimex, EDPR.

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. 

 

Do konkursu można zgłaszać wyroby, inwestycje, usługi, produkty finansowe i ubezpieczeniowe, technologie i inne innowacyjne rozwiązania, które mogą być skalowalne i mogą przyczynić się do przyspieszenia transformacji energetycznej miast i regionów. W zgłoszeniu należy wskazać skalę innowacyjności projektu (w skali branży, kraju, regionu lub innowacyjność dająca przewagę konkurencyjną dla nabywcy implementującego rozwiązanie).

Konkurs będzie rozpatrywany w następujących kategoriach:

-Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej,
-Ekologia, geodezja, gospodarka wodna;
-Energetyka, elektrotechnika;
-Technologie, informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka, startupy;
-Inżynieria materiałowa, nanotechnologie;
-Mechanika, maszyny i urządzenia;
-Transport, komunikacja;
-Usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno – gospodarczym.

Termin składania projektów upływa 30 maja 2022 r., przy czym etapy wyglądają następująco:

1. zgłoszeniodawca wypełnia wniosek elektroniczny https://www.polskikongresklimatyczny.pl/konkurs

2. w ciągu 3 dni Kapituła Konkursu akceptuje bądź odrzuca wniosek

3. dla zaakceptowanych wysyłamy Formularz papierowy z prośbą o odesłanie do 30 maja wraz z załącznikami 

4. wyniki będą znane do 15 czerwca

Rozdanie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali w czasie World Urban Forum W Katowicach dnia 28 czerwca 2022 r. Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się logo przez kolejny rok. 

 

 

 
Darmowa nauka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w TV NOT
  

 

Inżynierowie dla Ukrainy zainicjowali akcję „Mówimy i piszemy po polsku”. 

Link:   https://youtu.be/TKdsyWEP4DI

W utworzonej niedawno telewizji internetowej TV NOT przygotowano na wideo kilka pierwszych odcinków nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Prowadzi je Ukrainka z biegłą znajomością języka polskiego. Lekcje przygotowane są w bardzo przystępny do nauki sposób przyswajania sobie języka polskiego w mowie i piśmie.

Im szybciej obywatele Ukrainy przebrną przez barierę językową, tym łatwiej będzie im przystosować się do nowych warunków życia w Polsce. Będą mogli podjąć pracę w różnych zawodach i uniezależnić się finansowo po ucieczce z kraju bombardowanego barbarzyńsko przez Rosję Putina.

 
Awnoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu tworzenia dóbr i usług – kształcenie ekspertów przyszłości
  

 

 

Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka oraz Wojskowa Akademia Techniczna realizują wspólnie unikalny kierunek kształcenia – Biogospodarka.

Kierunek ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu innowacyjnych procesów, ograniczających uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczyniających się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego. Biogospodarka kształtuje nowy rynek pracy, produkcji i usług, który wymaga nowej zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych kadr dla tego rynku.

Absolwent kierunku Biogospodarka potrafi:

·         realizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakresie przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;

·         wykorzystywać wiedzę z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu posiada zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;

·         kierować się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;

·         tworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w tym indywidualną przedsiębiorczość, wykorzystując wiedzę z zakresu biogospodarki;

·         wykorzystywać wiedzę z zakresu systemów zarzadzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Absolwent kierunku Biogospodarka znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów, przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii oraz w sektorze administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmujących się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu.

Realizacja kształcenia na kierunku Biogospodarka jest ściśle powiązana ze stałym uczestnictwem i bezpośrednim wpływem interesariuszy zewnętrznych na kształt programu studiów i uzyskiwanych przez absolwentów efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Biogospodarka jest w stanie pobudzić i utrzymać wzrost gospodarczy i utworzyć miejsca pracy na obszarach wiejskich, przybrzeżnych i przemysłowych; ograniczyć uzależnienie od paliw kopalnych oraz przyczynić się do poprawy równowagi ekonomicznej i środowiskowej produkcji podstawowej i przemysłu przetwórczego.

Program kształcenia obejmuje wiedzę inżynierską z trzech dyscyplin naukowych (nauki biologiczne; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria mechaniczna) z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów oraz innych form kształcenia realizowanych w grupach. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych.

 

 
Ewolucja sieci cieplnych-webinarium
  

 

 Webinarium na temat Ewolucja sieci cieplnych organizowane przez Główną Sekcję Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia inżynierów i Techników Sanitarnych odbędzie się w dniu 10.12.2021 r. o godzinie 15:00.

Podczas webinarium zostaną omówione następujące tematy:

  • Kierunki rozwoju sieci ciepłowniczych – Robert Sekret, Politechnika Częstochowska, PZITS
  • Jak zmieniało się projektowanie sieci cieplnych? – Sylwia Prabucka, Enea Ciepło Sp. z o.o. Białystok, PZITS
  • Nowe rozwiązanie w zakresie regulacji dostawy ciepła do budynków – regulacja prognozowa – Tomasz Cholewa, Politechnika Lubelska, PZITS

Więcej informacji oraz link do rejestracji dostępne są na stronie http://pzits.pl/2021/11/19/webinarium-ewolucja-sieci-cieplnych/

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 94


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.